Vil du laste ned eller få tilgang til data?
Klikk her for å besøke vår Samsung Privacy Portal og lære hvordan du laster ned eller får tilgang til informasjonen Samsung har om deg for "Velg tjenester".

For å sende inn en personvernsforespørsel, vennligst velg alternativet.

Personvernteamet kan ikke hjelpe med teknisk støtte for Samsung-produkter eller kontotilgang.
Vennligst ta kontakt med vår lokale kundeservice.

Oppdater mine detaljer

For å oppdatere navn, e-post, telefonnummer på kontoen din, vennligst se min konto-siden.

Jeg har ikke en Samsung-konto

For å sende inn en personvernsforespørsel for personopplysninger som ikke er knyttet til en Samsung-konto, vennligst velg dette alternativet.