Υποστήριξης Απορρήτου

Samsung account

Εάν διαθέτετε Samsung Account, πατήστε εδώ για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
(Samsung Health, Pay κλπ).

Άλλο

Εάν δεν διαθέτετε Samsung Account, πατήστε εδώ για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)