Mbështetjes në lidhje me Privatësinë

Llogaria Samsung

Nëse jeni mbajtës i një llogarie Samsung, klikoni këtu për të ushtruar të drejtat tuaja që burojnë nga Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR).
(Samsung Health, Pay, etj)

Të tjera

Nëse nuk keni një llogari Samsung, klikoni këtu për të ushtruar të drejtat tuaja që burojnë nga Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR)