Dëshironi të shkarkoni ose të aksesoni të dhënat?
Klikoni këtu për të vizituar Portalin tonë të Privatësisë Samsung dhe mësoni se si të shkarkoni ose të përdorni informacionin që Samsung mban lidhur me ju për "Zgjidhni Shërbimet"

Për të paraqitur një kërkesë për privatësi, ju lutemi zgjidhni opsionin.

Ekipi i privatësisë nuk është në gjendje të ndihmojë me mbështetjen teknike për produktet Samsung ose aksesin në llogari.
Ju lutemi kontaktoni mbështetjen tonë lokale të klientit.

Përditëso të dhënat e mia

Për të përditësuar emrin, emailin, numrin e telefonit të llogarisë tuaj, ju lutemi vizitoni faqen e llogarisë time.

Une nuk kam nje llogari Samsung

Për të paraqitur një kërkesë për privatësi për të dhëna që nuk janë të lidhura me një llogari Samsung, ju lutemi zgjidhni këtë opsion.